Eksempeloppgave IT2, muntligeksamen

Det skal lages et program for en programvarebedrift som vil analysere stabiliteten til operativsystemet de utvikler. Dette programmet skal:

  • La brukeren skrive inn antall programkrasj (antall ganger et program har krasjet i testperioden)
  • La brukeren skrive inn antall systemkrasj (antall ganger hele systemet har krasjet i testperioden)
  • Regne ut stabiliteten, systemkrasj+programkrasj, og gi brukeren tilbakemeldinger ut i fra: stabilitet < 10 –> Høy, stabilitet fra 10 til 25 –> middels, stabilitet > 25 –> lav

 

For å la brukeren skrive inn dataen vil jeg bruke dynamic tekstboks i flash. Med to tekstbokser kan brukeren registrere program- og systemkrasj,
jeg vil sette variabler var programkrasj = Number(programkrasj.text); og var systemkrasj = Number(systemkrasj.text);.

Vil videre deklarere en variabel for stabilitet, var stabilitet = (programkrasj + systemkrasj);

For å sjekke stabiliteten bruker jeg if-setninger, ville skrevet ut verdiene i en tekstboks, men viser her med trace:

– if (stabilitet < 10) {
trace(«HØY»);
}
– else if (9 < stabilitet && stabilitet < 26) {
trace(«MIDDELS»);
– else {
trace(«LAV»);
}

 

//Heggvoll

Reklamer